Föreskrifter om antagning till gymnasieskolan

Lärarnas Riksförbund tillstyrker Skolverkets förslag om tillägg i betygsföreskrifterna i syfte att göra antagningen till gymnasieskolan likvärdig för elever med så kallade blandbetyg.