Samisk utbildningspolitik

Lärarnas Riksförbund ser mycket positivt på det faktum att Sametinget lyfter fram utbildningsfrågorna som ett prioriterat område. Det är viktigt att samiska elever får den utbildning de har rätt till och att den samiska identiteten bejakas i form av språk, kultur och utbildning i stort. 

Publicerad

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55