Samisk utbildningspolitik

Lärarnas Riksförbund ser mycket positivt på det faktum att Sametinget lyfter fram utbildningsfrågorna som ett prioriterat område. Det är viktigt att samiska elever får den utbildning de har rätt till och att den samiska identiteten bejakas i form av språk, kultur och utbildning i stort.