Inga invändningar till förslag kring områdesbehörigheter och meritpoäng

Lärarnas Riksförbund har inga invändningar på förslaget till föreskrifter för områdesbehörigheter samt om meritpoäng för sökande med äldre betyg, från Högskoleverket.   

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående förslag från Högskoleverket.

Lärarnas Riksförbund har inga invändningar mot de anpassningar av områdesbehörigheterna som föreslås beroende på införandet av Gy2011. 

Förbundet anser dock fortsatt att de områdesbehörigheter som används för lärarutbildning kännetecknas av att dels inte vara tillräckligt precisa utifrån inriktningarna i grundlärarutbildningen, dels i flera fall inte vara tillräckligt högt ställda. 

Lärarnas Riksförbund har inga invändningar mot förslaget till föreskrifter avseende områdesbehörigheter samt meritpoäng till sökande med äldre betyg. 

Förbundet vill påtala att ändringarna ställer krav på att lärare och studie- och yrkesvägledare ges tillräcklig kompetensutveckling för att kunna ge eleverna rätt information om vilka studieval som ger behörighet till olika högskoleutbildningar.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55