Krav på yrkeskunskaper

Lärarnas Riksförbund avvisar Skolverkets förslag till föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne. 

Publicerad

Förbundet kräver att förslaget omarbetas utifrån möjligheten att dels överföra vissa ämnen till förordning 2011:159, dels omarbeta vissa ämnen/kurser inom GY11 så att hänsyn tas till vilka kompetenser en enskild lärare faktiskt besitter.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55