Föreskrifter om betygskatalog

Lärarnas Riksförbund anser att en särskild föreskrift för utdrag ur betygskatalogen i vuxenutbildningen bör utfärdas för att i största möjliga mån underlätta byten av utbildningsort, studieuppehåll och liknande. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på Skolverkets förslag till föreskrifter om betygskatalog för vuxenutbildningen, samt föreskrifter om utformning av examensbevis från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55