Prestationsbaserad resursfördelning för universitet och högskolor

Lärarnas Riksförbund anser att det i grunden är viktigt att uppmuntra och stödja forskning av hög internationell klass och tillstryker därför i huvudsak förslaget till en ny prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor. 

Publicerad

Det är dock viktigt att modellen verkligen stimulerar lärosätenas långsiktiga möjlighet att bygga upp en högkvalitativ forskningsverksamhet.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55