Prestationsbaserad resursfördelning för universitet och högskolor

Lärarnas Riksförbund anser att det i grunden är viktigt att uppmuntra och stödja forskning av hög internationell klass och tillstryker därför i huvudsak förslaget till en ny prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor. 

Det är dock viktigt att modellen verkligen stimulerar lärosätenas långsiktiga möjlighet att bygga upp en högkvalitativ forskningsverksamhet.