Kunskapskrav för utbildning i SFI

Lärarnas Riksförbund anser att SFI-lärarna måste erbjudas ämnesfortbildning samt att bedömningsstöd utformas till de nya kursplanerna. Detta framkommer i ett nytt remissvar till Skolverket.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på Skolverkets förslag till kunskapskrav för utbildning i svenska för invandrare.

Lärarnas Riksförbund har inget att anföra gällande kunskapskravens innehåll och utformning. Förbundet vill påpeka att den utökade betygsskalan för SFI-kurserna ställer ytterligare krav på lärarnas bedömningskompetens. Lärarnas Riksförbund anser därför att SFI-lärarna måste erbjudas ämnesfortbildning samt att bedömningsstöd utformas till de nya kursplanerna

SFI-lärare som är medlemmar i förbundet uttrycker dels behov av exempelsamlingar likt tidigare utgivna bedömningsunderlag, dels att de utbildningsmässiga kraven på legitimerade SFI-lärare är lågt satta i förhållande till den bedömningsmässiga kompetens som i synnerhet det nya betygssystemet kräver.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55