Naturvetenskapliga kurser bör finnas kvar i naturbruksprogrammet

Lärarnas Riksförbund avstyrker Skolverkets förslag att ta bort naturvetenskapliga kurser ur naturbruksprogrammets programfördjupning. Förbundet anser att detta är en allt för genomgripande förändring av naturbruksprogrammets förutsättningar så nära inpå de senaste förändringarna i och med GY2011. Detta framgår i ett remissvar från Lärarnas Riksförbund. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på Skolverkets förslag till ändringsföreskrifter om vilka kurser som ska ingå i de nationella programmen i gymnasieskolan samt nya kurser med mera.

Remissvaret i sammanfattning

  • Lärarnas Riksförbund avstyrker Skolverkets förslag att ta bort naturvetenskapliga kurser ur naturbruksprogrammets programfördjupning.
  • Lärarnas Riksförbund efterlyser en vidare analys av vilka konsekvenser förslagen får för Skolverkets behörighetsföreskrifter.
  • Lärarnas Riksförbund tillstyrker övriga förslag i remissen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55