Förslag till ändringar i föreskrifter om lärares behörighet

Lärarnas Riksförbund tillstryker Skolverkets förslag om ändringar i föreskrifterna om behörighet för lärare att undervisa i vissa ämnen i gymnasieskolan, som inte är yrkesämnen. 

Publicerad

Förbundet anser dock att det behövs ett tydliggörande av vad som avses med vissa poängkrav. Vissa skrivningar kan tolkas som att det alltid krävs ytterligare studier, utöver lärarexamen eller det angivna poängomfånget.

Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att det inte ska krävas ytterligare studier ifall läraren redan har det poängomfång som krävs. Detta kan tydliggöras genom en mer enhetlig begreppsanvändning samt möjligen också en generell förklarande skrivning.

 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55