Arbetet att främja närvaro och att åtgärda frånvaro i skolan

Lärarnas Riksförbund anser att varje skola och huvudman måste se till att alla elever verkligen får det minsta garanterade antalet undervisningstimmar i varje ämne. Förbundet anser också att de allmänna råden på ett tydligt sätt bör ta upp frågan om sammanhållen schemaläggning.  

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remissen "Skolverkets allmänna råd med kommentarer för arbetet att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan". Förbundet anser att varje skola (och huvudman) måste se till att alla elever verkligen får det minsta garanterade antalet undervisningstimmar i varje ämne, något som förbundet saknar i Skolverkets förslag till allmänna råd. För att kunna registrera olovlig frånvaro måste det vara tydligt hur många lektioner som läggs ut och när de läggs ut.

Förbundet anser också att de allmänna råden på ett tydligt sätt bör ta upp frågan om sammanhållen schemaläggning, framför allt i gymnasieskolan. Schemaläggningen måste till exempel eliminera håltimmar, eftersom håltimmar som följs av eftermiddagslektioner inbjuder till ogiltig frånvaro.

 

I övrigt anser Lärarnas Riksförbund att de allmänna råden har förutsättning att fungera bra.

 

Förbundet har tidigare lämnat synpunkter på remissen "Olovlig frånvaro i skolan" (U2010/4389/G) och vidhåller de åsikter som lämnades då.