Yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

Förbundet tillstyrker de föreslagna ändringarna. 

Publicerad

Synpunkter på förslag till föreskrifter om ändring av Skolverkets föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne.

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående förslag.

Förbundet tillstyrker de föreslagna ändringarna.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55