Förändringar i behörighetsregler ger ökat behov av studie- och yrkesvägledning

Lärarnas Riksförbund riktade stark kritik mot regeringens förslag då förändringar i behörighetsreglerna gjordes i högskoleförordningen. Förslaget till Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet samt urval överensstämmer med de beslut som redan fattats, varför Lärarnas Riksförbund inte riktar någon kritik mot Högskoleverkets hantering av frågan. 

Däremot vill Lärarnas Riksförbund betona de konsekvenser dessa ändringar får för behovet av studie- och yrkesvägledning. För att elever inte ska bli lidande kommer det att behövas en utökad studie- och yrkesvägledning.

Statliga reformer ska finansieras av staten och då vi redan idag ser brister i hur skolhuvudmännen väljer att satsa på just vägledning, föreligger en stor rosk för att konsekvenserna istället blir en ökad arbetsbörda för de enskilda studie- och yrkesvägledarna.