Utbildningsdepartementet driver en försiktig linje gällande doktoranders studiesociala villkor

Utbildningsdepartementet borde ta tillfället i akt och presentera ett förslag för att uppnå regeringens långsiktiga mål rörande doktoranders studiesociala villkor, det vill säga att helt avskaffa utbildningsbidraget som försörjningsform. Det framkommer i Lärarnas Riksförbunds synpunkter på Utbildningsdepartementets förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund anser att förslagen är ett viktigt steg i rätt riktning, men förbundet anser att det är olyckligt att departementet valt en alltför försiktig linje. Det finns stora summor oförbrukade forskningsmedel som borde ha kunnat användas för att fullt ut ersätta forskningsbidragen med doktorandtjänster.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55