Bättre villkor för personer med aktivitetsersättning

Det är av mycket stor vikt att tillskapa ytterligare incitament för denna mycket utsatta grupp unga människor, för att stärka deras möjligheter att finna gångbara vägar in i arbetslivet. 

Lärarnas Riksförbund tillstyrker därför arbetsgruppens förslag till förändringar i Socialförsäkringsbalken.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55