Bättre villkor för personer med aktivitetsersättning

Det är av mycket stor vikt att tillskapa ytterligare incitament för denna mycket utsatta grupp unga människor, för att stärka deras möjligheter att finna gångbara vägar in i arbetslivet. 

Lärarnas Riksförbund tillstyrker därför arbetsgruppens förslag till förändringar i Socialförsäkringsbalken.