Längre liv — längre arbetsliv

Förbundets sammanfattande synpunkter på delbetänkande av pensionsåldersutredningen.

  • Utredningen avser i det fortsatta arbetet ta fram förslag till ändrade regler av 67-årsgränsen så att fler äldre kan fortsätta sin anställning efter 67 år. Lärarnas Riksförbund anser att bland annat ur ett rättviseperspektiv att fokus primärt borde ligga på att åstadkomma förutsättningar för fler att arbeta till 67 år. För majoriteten av den arbetande befolkningen är vi i dagsläget långt ifrån den nu gällande möjligheten att gå i pension vid 67 år. Förbundet är därför skeptiskt till att höja pensionsåldern innan man grundligt har utrett konsekvenserna av en höjning och orsakerna till nuvarande pensioneringsbeteenden.

  • Lärarnas Riksförbund anser att det är oerhört viktigt att man noga analyserar förutsättningarna för ett förlängt arbetsliv för olika yrkesgrupper och för anställda inom olika sektorer. Även om förutsättningarna finns för att förlänga arbetslivet i och med att befolkningen blir allt friskare och mer välutbildade m.m. är förutsättningarna för ett längre arbetsliv inte gynnsamma för alla. Läraryrket medför ofta stark psykisk press, vilket kan innebära att lärare behöver avsluta sitt arbetsliv före andra grupper.


  • Utredningen betonar vikten av kompetensutveckling för möjligheten till ett förlängt arbetsliv. I dag brister kompetensutvecklingen för äldre lärare, där kompetenssatsningar efter 55 års ålder är satt på undantag. Det är nödvändigt att säkerställa att arbetsgivarna värdesätter äldre lärare och inte agerar som om pensionsåldern var 55 år. Innan dess blir det svårt att uppnå ett förlängt arbetsliv för lärare.

  • För parterna inom offentlig sektor finns inte drivkrafterna till att förlänga arbetslivet. Arbetsgivarna är mer intresserade av att ersätta äldre med yngre än att förlänga arbetslivet hos befintlig arbetskraft. Därför anser Lärarnas Riksförbund att det inte går att helt vältra över förändringsarbetet på arbetsmarknadens parter då förutsättningarna skiljer sig så mycket åt mellan olika yrkesgrupper och sektorer. Staten måste ta sitt ansvar i detta förändringsarbete för att åstadkomma ett förlängt arbetsliv.

  • Lärarnas Riksförbund välkomnar att det fortsatta utredningsarbetet ska ge hög prioritet till åtgärder som minskar tidiga utträden och pensioneringar. Förbundet anser att en grundlig analys av deltidslösningar är nödvändigt för att uppnå ett förlängt arbetsliv för alla. Det är nödvändigt att effekterna av den allmänna delpensionen som fanns mellan 1976 och 2000 djupare analyseras.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55