Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalsskolan

Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på promemorian om Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan.

Publicerad

  • Förbundet anser det vara viktigt att elever med autism eller autismliknande tillstånd får den experthjälp de behöver för att tillgodogöra sig undervisning.
  • Förbundet stödjer således förslaget i promemorian att landstinget i Södermanland även fortsättningsvis ska få vara huvudman för Dammsdalskolan.
  • Förbundet saknar en analys av vad det faktiskt innebär för Dammsdalskolan att ändra status från att endast bedriva verksamhet som särskola till att också verka som vanlig grundskola respektive gymnasieskola.
  • Förbundet efterlyser en noggrannare konsekvensanalys.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55