Synpunkter på förslag till förändringar i föreskrifterna om grundläggande behörighet samt urval

Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på remissen om förändringar i föreskrifterna om grundläggande behörighet samt urval.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund vill påtala att det är ett problem för eleverna och studie- och yrkesvägledarna att detta beslut fattas när de första studenterna som berörs redan gjort sina val av kurser i utbildningen.

Då utbildning vid Europaskolor inte bedrivs i Sverige omfattar våra synpunkter endast förslaget avseende IB (International Baccalaureate).

Lärarnas Riksförbund har inga invändningar emot de föreslagna poängen för meritkurserna.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55