Föreskrifter om nationella prov

Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på Skolverkets förslag till föreskrifter om nationella prov i grundskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning samt SFI 2013/2014

Publicerad

Då detta är ett remissvar på föreskrifter från Skolverket, inte på ett förslag från utbildningsdepartementet, vill förbundet i detta skede att de allmänna råden för undervisning rekommenderar en uppdelning av tiden enligt kontrollstationerna för årskurserna 3, 6 och 9. Detta är en viktig uppmaning till skolorna.

Den andra synpunkten rör de nationella proven i årskurs 9. Enligt förslaget ska samtliga prov genomföras under vårterminen denna årskurs. Förbundet föreslår att minst ett av de nationella proven inom de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnena förläggs till slutet av höstterminen i syfte att minska bördan för eleverna.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55