Harmoniserat inkomstbegrepp

Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på Yttrande över delbetänkandet av parlamentariska socialförsäkringsutredningen "Harmoniserat inkomstbegrepp" (SOU 2012:47).

Publicerad

Socialförsäkringsutredningen har i uppdrag att föreslå nya regler för det inkomstunderlag som ska användas i socialförsäkringen. Utredningen har också i uppdrag att analyseras konsekvenserna av en ökad harmonisering av inkomstbegreppet i social- och arbetslöshetsförsäkringarna.

Utredaren avser att återkomma till frågan om nya regler för inkomstunderlag såväl som till frågan om harmonisering av social- och arbetslöshetsförsäkringen i sitt slutbetänkande. Lärarnas Riksförbund anser att detta delbetänkande utgör ett bra underlag för utredarens fortsatta arbete inför slutbetänkandet.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55