Kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper

Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på förslag till föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkesexamen samt om bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen.

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående förslag.

Förbundet tillstyrker förslaget till föreskrift om yrkeskunskaper för antagning till yrkeslärarutbildningen med reservation för de ämnen förbundet sedan tidigare, i yttrande till Skolverket, inte anser ska betraktas som yrkesämnen och därmed inte borde omfattas av förslaget.

Förbundet tillstyrker föreslaget om bilaga till examensbeviset för yrkeslärarexamen.