Statsbidrag för matematikhandledare och matematiklärare

Synpunkter på Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för matematikhandledare och matematiklärare

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med
synpunkter på rubricerad remiss från Skolverket.

Förbundet anser att matematiklyftet har förutsättningar för
att skapa ett berikande kollegialt lärande matematiklärare emellan, något som i förlängningen bör gynna elevernas måluppfyllelse.

Skolverket gör bedömningen att en lärare som utses till
matematikhandledare behöver en nedsättning om 20 procent av arbetstiden. Lärarnas Riksförbund vill påpeka vikten av att det måste gälla en nedsättning om 20 procent av den reglerade arbetstiden, inklusive motsvarande nedsättning av lärarens undervisning.

De förslag som finns i remisspromemorian är för löst hållna och därmed alltför öppna för stora tolkningsvariationer. En tydligare kravspecifikation på praktiskt användbara kriterier för vad som ska anses som en skicklig matematiklärare måste presenteras.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55