Tvister i samband med uppsägning

Lärarnas Riksförbunds synpunkter på remissen Uppsägningstvister: En översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62)

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att yttra sig över arbetsmarknadsdepartementets ovan rubricerade remiss. Utredningen har haft i uppdrag att se över reglerna kring tvister i samband med uppsägningar och att lämna förslag på hur arbetsgivarnas kostnader i samband med den typen av tvister kan begränsas.

Utredningen föreslår tre större förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS). Lärarnas Riksförbund avvisar samtliga tre förslag och föreslår i stället följande:

  • I LAS bör införas ett tydligt krav på att arbetsgivaren i ett tidigt stadium kartlägger och konkretiserar skälen till ett beslut att skilja arbetstagaren från tjänsten.
  • Lärarnas Riksförbund anser att det bör genomföras en generell höjning av nivåerna på skadeståndet enligt 39 § LAS.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55