Vissa regelförenklingsfrågor inom socialförsäkringsområdet med mera

Lärarnas Riksförbund välkomnar promemorians förslag som främst innebär regelförändringar inom socialförsäkringsområdet

Publicerad

Lärarnas Riksförbund ser med tillfredsställelse på viljan att förenkla regelverket inom socialförsäkringsområdet. Förbundet avstår från att yttra sig gällande promemorians övriga förslag.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55