Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76)

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande. Lärarnas Riksförbund anser att barn och ungdomar som har blivit placerade i olika former av samhällsvård måste få utbildning av allra högsta kvalitet. Det är av central betydelse för deras möjligheter att ta sig vidare in i vuxenlivet.Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55