Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76)

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande. Lärarnas Riksförbund anser att barn och ungdomar som har blivit placerade i olika former av samhällsvård måste få utbildning av allra högsta kvalitet. Det är av central betydelse för deras möjligheter att ta sig vidare in i vuxenlivet.