Vissa lagförslag med anledning av trepartssamtalen

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss. Förbundet begränsar sig till att lämna generella synpunkter.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss. Förbundet begränsar sig till att lämna generella synpunkter.

Generella synpunkter på regeringens förslag

Lärarnas Riksförbund delar regeringens syn, att det är av stor vikt att finna lösningar som sänker jämviktsarbetslösheten och ökar den varaktiga sysselsättningen, särskilt för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. Det är oacceptabelt att ungdomsarbetslösheten är så hög i Sverige.

Förbundet anser emellertid att regeringens förslag att införa lönesubventioner och handledarstöd till en begränsad grupp arbetsgivare inom vissa branscher som tecknar yrkesintroduktionsavtal riskerar att bli en alltför kortsiktig och trubbig insats för att effektivt och långsiktigt sänka jämviktsarbetslösheten.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55