Förslag avseende vissa frågor om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

Promemoria

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående remisspromemoria.

Publicerad

Sammanfattning av förbundets synpunkter

  • Lärarnas Riksförbund välkomnar att det införs en övergångsregel för äldre lärare.
  • Lärarnas Riksförbund föreslår att regeringen skyndsamt utreder hur lärare under 50 års ålder, med minst tio års erfarenhet, ska kunna validera sina erfarenheter av undervisning i ett ämne där de saknar behörighet.
  • Lärarnas Riksförbund avstyrker nyttjandet av begreppet lokal behörighet.
  • Förbundet tillstyrker att exempelvis danspedagoger som tidigare inte kunnat läsa en utbildning som leder till lärarexamen ges möjlighet att komplettera sin utbildning. Lärarnas Riksförbund anser dock att utbildningen bör leda till lärarexamen. Möjligheten bör också begränsas till färre ämnen än de som föreslagits.
  • Lärarnas Riksförbund har tagit för givet att Skolöverstyrelsens behörighetsförklaringar ska gälla för legitimation men välkomnar att regeringen klargör att så är fallet.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55