Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014-2016

Promemoria

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen i promemorian.

Publicerad

Förbundet vill särskilt betona betydelsen av att sökande med nya betyg endast ska generera platser i urvalsgruppen när beräkningen av antalet platser sker, samt att överföringen av platser från kompletteringsgruppen till betygsgruppen fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i gruppen med gamla respektive nya betyg.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55