Effektivare arbete mot främlingsfientlighet

Betänkande

Förbundet lämnar endast synpunkter på de delar av betänkandet och de förslag som berör skolan.

Sammanfattning

Lärarnas Riksförbund anser att utredningen i många avseenden lyckas väl med att beskriva den komplexitet det innebär att i skolan arbeta aktivt mot främlingsfientliga attityder, kränkande behandling och liknande. Skolan spelar en central roll i samhället för ett effektivt arbete mot främlingsfientlighet och för ökad tolerans.

Förbundet efterlyser dock en noggrannare analys av dels vilka innehållsmässiga krav som ska ställas på utbildningsanordnarna av de kurser som ska ingå i lärarlyftet, dels till vilka lärare och hur satsningen ska organiseras.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker:

  • Att Ungdomsstyrelsen får anslag att fördela som verksamhetsbidrag för att stödja antidiskrimineringsverksamhet
  • Att en quick response-funktion säkras med statligt stöd
  • Att ett lärarlyft genomförs i mänskliga rättigheter
  • Att Skolinspektionen får i uppgift att rapportera om främlingsfientlighet i skolan

Lärarnas Riksförbund anser:

  • Att det saknas en fördjupande analys i utredningen av varför föräldrars utbildningsnivå har större betydelse för elevernas medborgarkunskaper i Sverige än vad den har i andra europeiska länder
  • Att inriktningen och organiseringen av ett lärarlyft i mänskliga rättigheter behöver analyseras ytterligare med utgångspunkt i vad lärare också behöver för kunskaper i olika klassrumssituationer

Lärarnas Riksförbund har inget att anföra gällande förslagen till utvidgat uppdrag till Forum för levande historia.