Förslag om införande av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående förslag. Förbundet bejakar införandet av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund anser att detta språk bör ges möjlighet att vara ett lika attraktivt val som andra språk. Samtidigt vill förbundet påtala att meritpoängen i samtliga språk samt matematik borde graderas utifrån elevens betyg i ämnet.

Förbundet anser också att det behöver utredas vad införandet av meritpoäng fått för konsekvenser för kursutbudet i gymnasieskolan. Dels hur många fler elever som nu läser mer avancerade kurser i språk och matematik, dels hur elevernas vilja att läsa till exempel de estiska ämnena i gymnasieskolan påverkats av införandet


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55