Skydd av den sjukpenninggrundande inkomsten vid deltagande i korttidsarbete

Lärarnas Riksförbund anser det vara motiverat att införa ett särskilt SGI-skydd kopplat till deltagande i korttidsarbete.

Publicerad

Denna promemoria innehåller förslag till ändring i socialförsäkringsbalken.

I promemorian föreslås införande av ett särskilt SGI-skydd kopplat till deltagande i korttidsarbete.

Lärarnas Riksförbund anser det vara motiverat att införa ett särskilt SGI-skydd kopplat till deltagande i korttidsarbete. Deltagande i korttidsarbete utan SGI-skydd kan i vissa fall få förhållandevis kännbara ekonomiska konsekvenser för berörda arbetstagare. Arbetstagare i korttidsarbete bär redan en kostnad för detta deltagande i form av reducerad lön. Det är inte rimligt att arbetstagaren som en följd av detta deltagande också ska påverkas negativt inom trygghetssystemen.

Lärarnas Riksförbund biträder arbetsgruppens förslag.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55