Vägval för premiepensionen (Ds 2013:35)

Lärarnas Riksförbund har valt att lämna synpunkter på promemorian Vägval för premiepensionen.

Publicerad

Generella synpunkter på promemorians vägval

Lärarnas Riksförbund vill inledningsvis betona vikten av långsiktighet i pensionssystemet, de ändringar som genomförs måste vara väl genomtänkta och långsiktigt hållbara.

Förbundet anser att hela systemet med premiepension starkt kan ifrågasättas. Utredningen konstaterar att premiepensionsdelen kommer att spela en betydligt större roll för 50-talister och yngre. Frågan är hur rimligt det är att alla individer oavsett utbildning och intresse ska förväntas ta detta ansvar när uppgiften troligen sköts bäst av dem som är experter på området.

Premiepensionens betydelse för hela pensionen kommer att bli allt större framöver. Därför är det med oro Lärarnas Riksförbund konstaterar att enbart ett fåtal individer överblickar valfrihetens möjligheter och risker, där sannolikt en väldigt låg andel av ”pensionsspararna” kan göra rationella investeringsbeslut.

Lärarnas Riksförbund förordar därför alternativ 2 som innebär en begränsad valfrihet.Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55