Åtgärder för ett längre arbetsliv

Betänkande SOU 2013:25

Lärarnas Riksförbund har valt att lämna synpunkter på slutbetänkandet från Pensionsåldersutredningen, SOU 2013:25.

Sammanfattning

Lärarnas Riksförbund är medveten om att ett pensionssystem måste vara ekonomiskt hållbart men finner men finner utredningens förslag och bedömningar som otillräckliga.

Lärarnas Riksförbund

  • avstyrker förslaget om riktålder. Planeringshorisonten för såväl individen som för svensk arbetsmarknad är betydligt längre än den tid som förslaget innebär.
  • anser att ett eventuellt införandet av en riktålder måste skjutas längre fram i tiden än 2019
  • anser att konsekvenserna för lärarkåren av en höjd pensionsålder i det allmänna pensionssystemet inte är tillräckligt utrett.
  • kan konstatera att de föreslagna trepartssamtalen är otillräckliga, samtalen bör utgå från respektive sektor och hänsyn ska tas till de som är parter på arbetsmarknaden.
  • anser att det krävs en förändrad attityd inom arbetsmarknaden om det ska vara möjligt att genomföra intentionerna i utredningen. Förbundet kan konstatera det är för många yrkesgrupper svårt att skifta jobb efter det arbetstagaren har fyllt 50 år. Åldersdiskriminering måste motarbetas aktivt

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55