Förändringar inom vård- och omsorgsprogrammet

Skolverket

Lärarnas Riksförbund har fått möjlighet att yttra sig över ovanstående förslag.

Publicerad

Förbundet anser dock till skillnad från vad Skolverket anför att det bör utformas någon form av undersköterskeexamen. Ett inrättande av en examen kan vara ett av flera sätt att höja såväl programmets som yrkets status. Programmets huvudsakliga syfte bör vara att utbilda folk som direkt kan jobba inom just vård och omsorg. Förbundet kan konstatera att ett flertal aktörer är kritiska till ett inrättande av en särskild examen och föreslår därför att frågan bör utredas ytterligare.

Då det inom det nuvarande programmet finns möjlighet både till specialisering mot olika yrkesverksamheter är det viktigt att studie- och yrkesvägledningen fungerar väl. Förbundet anser dock att programmet inte bör variera alltför mycket. För den som exempelvis önskar att bli socionom finns andra program som ger bättre förutsättningar för vidare studier inom det området.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55