Privata utförare — Kontroll och insyn (SOU 2013:53)

Delbetänkandet belyser på ett utmärkt sätt den problematik som utvecklats runt privata utförare och behovet av kontroll och insyn inom ramen för Utredningen om en kommunallag för framtiden.

Publicerad

Behovet av enhetlighet och tydlighet i kommunallagen är stort. Utredningen vittnar om stor kännedom om detta faktum och lägger ned imponerande kraft på att tillgodose detta behov.

Lärarnas Riksförbund har stort intresse av de nu aktuella frågeställningarna bland annat mot bakgrund av att drygt 14 procent av förbundets yrkesverksamma medlemmar arbetar inom friskolesektorn och konsekvenserna av konkursen i John Bauer Education AB.

Förbundet kan vidare konstatera att internatskolan Stiftelsen Lundsbergs skola under den senaste tiden varit i fokus och att Skolinspektionens beslut för grundskola och gymnasieskola efter tillsyn av skolan vittnar om oroande och ifrågasatta förhållanden vid skolans elevhem. Dessa exempel illustrerar behovet av bland annat insyn i fristående och internationella skolor.

Förbundet avser att i huvudsak koncentrera sitt yttrande till att avse tillsyn, kontroll och insyn på skolans område.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker:

  • Att kommuner och landsting rent generellt bereds möjlighet att stärka sin kontroll och insyn när privata utförare anlitas för att utföra kommunal verksamhet.
  • Att bestämmelsen om kommunernas insynsrätt i fristående skolor och internationella skolor ska finnas kvar men starkt behöver förtydligas samt bör föras in i skollagen.
  • Att begreppet kommunala entreprenader ersätts med begreppet privat utförare i kommunallagen.

Läs hela remissvaret med övergripande kommentarer m.m. i bifogad pdf-fil.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55