SIS - svensk standard 11425 Arbetsmiljöindikatorer

Arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. För att arbetsmiljöarbetet ska uppnå positiva resultat, behövs systematik och rutiner.

I och med att omvärlden förändras, är det bra att ovan nämnda svenska standard ses över för att bli så funktionell som möjligt.

Lärarnas Riksförbund ser positivt på förslaget som syftar till att göra den kommande standarden mer accepterad, funktionell och användbar. Detta är en förutsättning för att det systematiska arbetsmiljöarbetets övergripande målsättningar ska kunna uppnås. Viktigt är också att regelverkets efterlevnad och tillämpning förbättras.