Skolverkets remiss allmänna råd för utvecklingssamtalet

Lärarnas Riksförbund har två synpunkter på Skolverkets remiss allmänna råd med kommentarer för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Myndigheten skriver att lärarna måste beredas förutsättningar för att tillsammans kunna hantera såväl den skriftliga utvecklingsplanen med omdömen som utvecklingssamtalet. Skolverket talar vidare om att rektor måste ge stöd och utrymme för lärarna i detta arbete.

Förbundet föreslår att Skolverket mer exakt uttrycker det som avses, nämligen tid. Tid är den stora bristvaran när det gäller uppgifter som är kopplade till undervisningen, vilket både IUP och utvecklingssamtalet är.

Skolverket bör uttryckligen rekommendera användandet av de mallar som myndigheten tagit fram för den individuella utvecklingsplanen. Dessa mallar är mycket bra, enligt förbundets mening, och kan bespara lärarna merarbete.