Gymnasieingenjörsutbildning - ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

Förbundet delar utredningens bedömning att ett permanent fjärde tekniskt år bör ges som en fristående utbildning från det tekniska programmet.

Publicerad

Förbundet vill särskilt betona vikten av att endast skolor som har det tekniska programmet ska kunna få tillstånd att ge ett fjärde tekniskt år.

Förbundet delar också utredningens bedömning av behovet av striktare förkunskapskrav för antagning till det fjärde tekniska året. Ur ett elevperspektiv är det mycket viktigt att eleverna har god tillgång till studie- och yrkesvägledning, både i grund- och gymnasieskolan. Dels för att kunna göra välinformerade val inför gymnasieskolan, dels inom ramen för pågående studier vid det tekniska programmet.

För tidigare synpunkter på det fjärde tekniska årets innehåll och liknande hänvisar förbundet till sitt remissvar till Skolverket gällande examensmålen för det fjärde tekniska året (Dnr 2009:994:40:1).

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55