Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning

Lärarnas Riksförbund ser en vinst i att de som deltar i den gymnasiala lärlingsutbildningen uppmuntras att delta även i det sociala livet på arbetsplatsen.

Publicerad

Förbundet bejakar de förslag som presenteras i promemorian.

Lärarnas Riksförbund ser en vinst i att de som deltar i den gymnasiala lärlingsutbildningen uppmuntras att delta även i det sociala livet på arbetsplatsen. Att då hänvisas till att äta lunch på en, för eleven ofta främmande skola, är inte rimligt. Inte minst då det föreliggande förslaget innebär en tämligen ringa kostnad.

Förbundet anser att det bör följas upp huruvida ersättningen får önskad effekt och inte enbart uppfattas som ett förhöjt studiemedel för berörda elever.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55