Förlag till ändring i Skolverkets föreskrifter om ansökan om legitimation

Förbundet tillstyrker de föreslagna ändringarna i Skolverkets förslag.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig om förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55