Förlag till ändring i Skolverkets föreskrifter om ansökan om legitimation

Förbundet tillstyrker de föreslagna ändringarna i Skolverkets förslag.

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig om förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare.