Socialnämndens ansvar för barn och unga

Lärarnas Riksförbund har getts tillfälle att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga, Dnr 17906/2013.

Publicerad

Förslaget till nya allmänna råd föranleds av ett behov av anpassning av de allmänna råden till det rättsläge som gäller efter ändringar i socialtjänstlagen 1 januari 2013.

Lärarnas Riksförbund biträder förslaget att anpassa de allmänna råden till gällande rättsläge. Allmänna råd utgör dock endast rekommendationer. Anmälningsskyldigheten i sig regleras i lagstiftningen.

Lärarnas Riksförbund ser med tillfredsställelse på att gällande regelverk kring anmälningsskyldigheten kommer att beskrivas i en reviderad handbok. Handboken riktar sig till anmälningsskyldiga och andra anmälare.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55