Förslag till ändring i lagen om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

Lärarnas Riksförbund har getts möjlighet att yttra sig över promemorian från Arbetsmarknadsdepartementet ”Ändring i lagen (2208:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete”.


Lärarnas Riksförbund biträder denna anpassning av lagstiftningen vilken kommer att underlätta tillämpningen av ledighetslagen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55