Synpunkter på förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter

Lärarnas Riksförbund har tagit del av förslagen till ändringar i Skolverkets föreskrifter 2011:35, 36 och 37. Förbundet har inga invändningar mot de föreslagna ändringarna.

Förbundet vill påpeka att ifall den av regeringen föreslagna ändringen avseende kravet på genomförd introduktionsperiod för att erhålla legitimation genomförs kommer dessa föreskrifter ha en mycket kort livslängd. Det är tveksamt om resurser verkligen ska läggas på att genomföra ändringar som med största sannolikhet kommer att vara inaktuella och behöva ändras igen inom några månader.