Lättläst

Betänkande SOU 2013:58

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på betänkandet Lättläst.

Publicerad

Förbundet instämmer i förslaget om ändrad verksamhetsform och noterar att regeringen i uppdraget uppger att myndighetsformen bör vara huvudregeln för statlig verksamhet. Lärarnas Riksförbund kan konstatera att denna hållning inte återfinns i det nyss framlagda förslaget om att vissa högskolor och universitet bör kunna överlåtas till stiftelser.

Lärarnas Riksförbund vill med det ovan anförda betona vikten av att samhället tar ansvar för de viktiga insatser som genomförs inom verksamheter för ”lättläst”, oavsett om det sker i stiftelse-, myndighetsform eller inom till exempel ett statligt bolag. Genom att överlåta ansvaret, om än bara i vissa delar, till marknadskrafterna riskeras att vissa grupper inte får sina behov tillgodosedda.

Förbundet avvisar förslaget att det särskilda uppdraget att främja och öka utbudet av lättläst till skolor ska upphöra.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55