Betygskatalog i vuxenutbildningen

Skolverkets föreskrifter

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande (dnr 6.1.2-2014:296-298).

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har ingenting att erinra mot förslagets utformning och innehåll.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55