Förslag till ändringar för diverse gymnasieprogram

Skolverkets föreskrifter

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har ingenting att erinra mot förslagets utformning och innehåll.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55